Stalo se...

Náš klub letos slaví 98 let

V letošním roce dovršuje klub filatelistů 03-13 Plzeň 98 let činnosti od svého založení. Jako přímé pokračovatele prvního klubu filatelistů založeného v Plzni v r. 1919, nás zavazuje sbírání poštovních známek a dokladů nejen udržovat, ale dále rozvíjet a propagovat na veřejnosti. Z prvních "tichých bláznů" se mnozí z nás vypracovali na uznávané osobnosti doma i ve světě a československé, nyní české, známky získaly jedno z předních míst i mezi sběrateli tohoto oboru.

V dubnu 1965 končí činnost filatelistů při ZK ROH Škoda Plzeň a ustavující schůzí dne 11. dubna 1965 vznikl KF 03-13 Plzeň. Činnost klubu se i nadále rozvíjela. Klub měl přes 1 000 členů. Byl velký problém sehnat velké prostory pro klubovou činnost, a tak si mnozí pamatují cestování po různých sálech. V roce 1973 se konala od 16. do 24. června v Měšťanské besedě VI. Výstava Plzeň - Rosswein.

Nesmíme zapomenout na nejaktivnější tahouny klubu, např. pana Jaroslava Ulče, Václava Malouna, Jaroslava Heringa - spoluzakladatele klubu, Václava Haise, Karla Kautezkého, Františka Kubáta, Ladislava Uxu. Z těch pozdějších Karla Pecha, Václava Havlíka, Drahomíru Havlíkovou, Milenu Kaiserovou, Jana Pužeje, Bohuslava Tonku, Josefa Kotka, Radomíra Koldu.

Ze současných aktivních členů bych připomenul Lubomíra Brendla, Stanislava Boříka, Bedřicha Staňka, Jiřího Pacholíka, Pavla Hausnera, Miroslava Tupého, Emanuela Lukeše, Petra Vychroně, Václava Nedvěda, Zdeňka Caise, Jožku Osobu.

Nejnovější platnou posilou je novinkář Karel Vojta a jeho bratr Jakub Vojta, který zajišťuje styk s veřejností, dále Tomáš Vychron - asistent hospodáře.

Plzeňským filatelistům bylo v roce 1980 svěřeno pořádání 1. mezinárodní výstavy poštovních známek mladých filatelistů "1. Juniorsocfilex 1980 Plzeň", konané v Plzni ve dnech 30. 8. - 7. 9. 1980. Další filatelistické výstavy a akce se konaly již v novém společenském zařízení a v novém státním uspořádání, což mělo i svůj vliv na další činnost plzeňských filatelistů.

Tak jako Československo, byl v r. 1993 rozdělen i Svaz československých filatelistů. Vznikl Svaz českých filatelistů a uspořádány kluby, nám zůstalo označení 03-13. Přestože začalo docházet k poklesům členské základny z nejrůznějších důvodů, výměnám funkcionářů a problémům v hospodaření a rozpadům různých skupin, zůstává KF 03-13 Plzeň mezi špičkou klubů v ČR. V roce 1995 se v Plzni v novém kulturním domě konala Národní filatelistická výstava k 700 letům založení města "Plzeň 1295-1995" ve dnech 6. - 8. 5. spolu se vzpomínkou 50 let osvobození Plzně americkou armádou. Byla zatím poslední soutěžní výstavou, ukončená udělením medailí, diplomů a věcných cen vystavovatelům.

Po této výstavě pořádá klub až dosud propagační výstavy, autogramiády s tvůrci známek a společné akce s jinými subjekty, pravidelné výměnné schůzky a velké sběratelské burzy s cílem podpory sběratelství a udržování kontaktu s veřejností, kterou o naší činnosti průběžně informujeme pomocí médií a vývěsné informativní skříňky, jež je umístěna v hale Hlavní pošty v Solní ulici a ve Veleslavínově ulici 30 vedle výlohy Galerie U Andělíčka.

Informace KF 03-13

Velkou burzu pořádá náš klub dne 22. 4. 2017 opět v areálu SŠD/SOUD, Karlovarská třída 99, Plzeň, v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Sběratelé si zde budou moci vyměňovat nebo kupovat a doplňovat své sbírky, nejen známky, ale i mince, telefonní karty, bankovky, zátky, pohlednice, figurky z kindervajíček, ubrousky, mejdlíčka, cukříky, pivní tácky, odznaky, kalendáříky a vše, co je předmětem sběratelství. Stůl si můžete zajistit u pana Václava Nedvěda na tel. č. 607 193 555.

Dále vyzýváme všechny členy spolku, kteří si ještě nevyzvedli novinky za rok 2016, aby je vyzvedli co nejdříve.

Členské příspěvky na rok 2017 - opozdilci, kteří ještě nezaplatili, učiní tak na velké burze!

Jožka Osoba
přededa klubu KF 03-13 Plzeň


Valná hromada - 9. 11. 2016

Hned v úvodu nutno říci, že účast ze strany členů přes veškerá možná ústní pozvání a písemná sdělení, byla skromná. Tato účast však neměla žádný vliv na úroveň a vážnost této valné hromady.

Úvodem se samozřejmě nemohl ujmout slova nikdo jiný, než předseda klubu, který přivítal přítomné. Poté, a zcela správně, bylo vzpomenuto minutou ticha na členy, kteří se (dle slov předsedy) již odebrali do filatelistického nebe.

Následoval jeden z hlavních bodů celého programu, kdy kompetentní členové přednesli komplexní zhodnocení činnosti klubu za uplynulé období.

Předseda klubu podal zprávu o dosavadní činnosti. Po něm se slova ujal předseda revizní komise, který z důvodu nepřítomnosti hospodářky klubu podal zprávu o výsledku hospodaření. Hned poté předseda RK přednesl výsledek zjištění RK. Na konec prvního bloku se ujal slova správce novinkové služby, který přítomné seznámil s dosavadním průběhem a stavem svěřené kompetence, s nedávnými změnami, problematikami a rovněž s budoucími kroky, které se v rámci novinkové služby uskuteční.

V dalším bloku byl volen nový devíti členný výbor včetně tří členů revizní komise. Všichni navrhovaní členové byli zvoleni a nikdo z přítomných se nevyslovil s výhradou či jiným návrhem.

Dalším bodem bylo konstatování usnesení, kdy bylo oznámeno, že výše členských příspěvků na rok 2017 zůstává neměnná, tedy:
členové do 70 let věku .......... 320 Kč
členové nad 70 let věku ........ 270 Kč
Rovněž zůstaly nezměněny částky za stolné a vszupné na burzách.
V posledním bloku proběhla otevřená diskuze, během které se probírala tato témata:

- světová výstava Praga 2018
- změny na ústředí SČF po valné hromadě z roku 2015
- návrhy správce kolování ohledně zvýšení efektivity
- kladně byl zhodnocen časový předstih v rámci plánování burz
- náročnost organizování burz včetně příprav
- diskuze o veřejností kvitované příležitostné výstavě v Galerii U Andělíčka

Závěrem bylo přáno mnoho zdaru a úspěchu z úst předsedy klubu.