Novinková služba

V rámci naší novinkové služby se snažíme vám poskytovat vámi objednaný filatelistický materiál v co možná nejrychlejším čase od jeho obdržení. Bohužel, některé materiály je složitější získat, přestože v rámci nabídky ČP jsou běžně nabízeny například prostřednictvím internetového obchodu.

Od roku 2016 se novinky vydávají výhradně na pořádaných burzách, kde je možné si je vyzvednout během celého času jejich konání.

Vzhledem k tomu, že klubová objednávka se aktualizuje každý půlrok (vždy na následující pololetí) a JE PRO KLUB ZÁVAZNÁ, je možné snižovat objem vašeho odběru až po skončení aktuálního půlročního cyklu, ve kterém chcete váš odběr ponížit. 
Dle sdělení ČP je kdykoliv možné kterýkoliv materiál navýšit (například pokud se vám bude nová známka líbit a rozhodnete se, že byste si jí chtěli prostřednictvím novinkové služby opatřit ve vícero kusech). Samozřejmě to vše za předpokladu, že tento materiál bude ještě k dispozici (skladem).


I když se nesetkáváme s problémem z hlediska následujícího sdělení, je nutné upozornit, že vaše odběry jsou závazné! V případě, že se rozhodnete novinky nadále neodebírat, platí stejný postup, který je popsaný v předchozím textu, který pojednává o ponižování objemu odběru.

Jakékoliv nedostatky (chybějící či poškozené známky, záměna, neshodující se cena,...) oznamte prosím neprodleně novinkáři (nejlépe prostřednictvím e-mailu). Vše je o komunikaci a vše se dá vyměnit, vysvětlit, atd.

Naše plzeňská novinková služba si zakládá především na férovosti a vzájemné důvěře s jejími odběrateli a velmi si ceníme toho, že ani jedna z těchto ušlechtilých hodnot doposud nebyla poskvrněna.

Rovněž si vážíme zvýšení "morálky", kdy v odběrových obálkách nečekají dlouhé měsíce nevyzvednuté známky v řádech několika tisíců korun, i když samozřejmě (a opět je to o té komunikaci), někteří členové jsou schopni nás uvědomit, že si známky vyzvednou jednou za rok.   


V neposlední řadě bychom také chtěli vyzdvihnout spolupráci s členy, kteří si materiál z novinkové služby nechávají zasílat pololetně prostřednictvím poštovních služeb. 
Považujeme si za drobnou chloubu vás uvědomit, že z 19 těchto členů odmítl zásilku převzít pouze jeden.