Pour féliciter - PF 2018

16.12.2017

Vážení členové a přátelé našeho klubu,

před několika hodinami skončila poslední burza roku 2017 a za téměř měsíc budeme pokračovat pořádáním další burzy, ale tentokrát již v roce 2018. V mezičase nás všechny čeká doba, toufám si říci, nejkrásnější z celého roku a každý z nás má jistě vlastní představu, jak tento čas příjemně vyplnit.

Z hlediska našeho klubu byl tento rok, alespoň z mého hlediska, poklidnější, než ten předchozí, a byl to tedy takový ten pověstný klid před bouří, která nás naopak čeká v roce příštím.
Z filatelistického pohledu můžeme být svědky událostí již řekněme tradičních, jako je například veletrh Sběratel, ale rovněž také mimořádných, výjimečných a unikátních. Samozřejmě je tím myšlena zejména světová výstava poštovních známek Praga 2018, ale rovněž i záležitost celospolečensky významná a pravděpodobně nejvýznamnější v naší historii - 100. výročí vzniku Československa.

Doufám, že si příští rok v tuto dobu každý z nás bude moci říci, že si tyto významné milníky a s nimi související akce náramně užil.

Bylo by žádoucí, abychom k věcem budoucím rovněž přistupovali zodpovědně - každý podle svých možností. Neboť každý z nás ví o tom, jak na tom česká filatelie je, že popularita ve sbírání zoubkovaných papírků opadá, ubývá členů a nejsou ti, kteří by mohli přebírat štafety dosud vybudovaného.
Píši to záměrně ve vztahu k akcím a událostem, které nás čekají právě příští rok. Z hlediska filatelie je to příležitost, která se příště už nemusí naskytnout, protože při aktuálním vývoji - jak na tom asi budeme za 10 let?

Nyní mi dovolte poděkovat za vaši přízeň našemu klubu. Doufám, že si ji ponese rovněž v letech budoucích. 
Dovolte, prosím, abych vám všem jménem klubu popřál pokojné prožití vánočních svátků a v roce příštím zejména zdraví, mnoho zdaru ať už v soukromém nebo pracovním životě a mnoho zoubkovaných pokladů.