Společná vydání

12.11.2016

Během roku nám ČP několikrát nabízela objednávku společných vydání s různými státy (většinou evropskými). Bohužel, již několikrát jsme tyto objednávky zaslali v řádném termínu a známky nebyly dodány. Po kontaktování ČP blo sděleno, že tyto známky buďto nevyšly nebo nebyly dodány do ČR a nebo nebyly vůbec "naskladněny". 

Vzhledem k výše popsanému se tyto "speciální" materiály nebudeme na našich burzách již nabízet. Důvodem je mimo jiné vynaložení zbytečného úsilí novinkové služby a marného očekávání členů klubu, kteří se rozhodli tyto známky nad rámec svých odběrových závazků přiobjednat.

Výjimku mohou tvořit pouze "speciální" materiály, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že budou skutečně dodány (tedy zejména ty, které se vztahují k české známkové tvorbě). Např.: grafický list Slovenská strela.