Známkové země - zdroj informací i Vaše příležitost

17.04.2017

Stejně jako jsme oslovili provozovatele webových stránek FILASO, přinášíme Vám nyní odkaz na další zdroj informací - webové stránky konkretizované především na filatelii známkových zemí.

Jako jsme si u našeho prvního odkazu byli vědomi toho, že odkaz na FILASO bude naprosté většině sběratelů, kteří disponují internetem, znám, povědomí o webu znamkovezeme.cz je jistě o poznání menší, ale... o to více si považuji, že jej právě na našich stránkách můžeme zveřejnit. 

Země rozlišené podle filatelistických atlasů, jejich popisy, vývojové etapy známkových oblastí, vlastní poznatky a postřehy autora a to vše doprovázeno řadou názorných ukázek či obrázků.
Nenechte se pouze ošálit názvem odkazu. Na stránkách naleznete i další informace - upozornění na různé filatelistické akce, upozornění na prodeje falz a mnoho dalšího.

Stránky jsou ke všemu ještě pravidelně aktualizovány, rozšiřovány a doplňovány.

Jako jednu z velkých předností lze hodnotit fakt, že i Vy můžete svými znalostmi, poznatky a postřehy přispět k jejich rozšíření. Jedná se tedy o mimořádnou příležitost k prezentování sebe sama a obohacení ostatních.

Jde o poměrně nové stránky, které jsou však vyústěním několikaletých zkušeností a zcela jistě si zasluhují naši pozornost.

Dnešní doba webových stránek věnovaných filatelii, zejména pokud se jedná o stránky, které nejsou příliš v našem povědomí je ale poměrně složitá...

Filatelie je totiž v rámci internetu poměrně nevděčná - poměrně mnoho stránek, velké množství zkušených sběratelů nedisponuje znalostmi používání internetu, z čehož pramení malé návštěvnosti, které rovozovatele stránek demotivují v pokračování, informace jsou na internetu mnohdy necelistvé, roztříštěné a nejednou zcela mylné. 
Je nutno si však uvědomit, že se naše filatelie dostala do stádia, kdy její další přežití bude záviset pouze na spolupráci i řadových (nevyčnívajících) sběratelů (nic hanlivého, sám se mezi takové počítám). 
Naše filatelie je zkrátka stavebnice a každý z nás má jednu či několik kostiček... ale na postavení hradu to zcela jistě nestačí.

Proto pomozme, pokud jsme toho schopni - článkem, postřehem, komentářem či "jen" vyjádřením, jaký pocit ze snahy dotyčných máme. 

Pokud by i naše sekce INFORMACE O ZNÁMKÁCH prostřednictvím zveřejňovaných odkazů pomohla ke zvýšení návštěvnosti filatelistických webů a vedla rovněž k našemu sběratelskému obohacení, je její účel více než splněn.