Někteří si o známky budou muset zažádat

16.06.2017

Vážení členové, prosím, neděste se!!!

ti z vás, kteří chodí na burzy s větší či menší pravidelností, pro ty tato zpráva není určena. 

Záměrně přidávám tuto zprávu z alibistických důvodů a má informovat ty členy, kteří se již dlouhodobě nepřihlásili o své novinky. 

Stanovuji si limit:

- roční neúčast, která je patrná dle obsahu novinkové obálky člena bez jakéhokoliv kontaktování klubu

Pokud si člen nevyzvedne novinky během jednoho roku, nebudu jeho známky již nosit na burzy. Důvod je jednoduchý - velký obsah některých přeplněných (= nevyzvednutých) obálek může snadno poškodit obsah oblek ostatních. 
Dále nechci ani pomyslet, kdyby mi snad obálky někdo odcizil.

V nejbližších dnech po malé burze dohodnu s předsedou klubu, aby mi byli nahlášeni ti, kteří za letošní rok ještě nezaplatili příspěvky. Na základě výčtu těchto osob zkontroluji stav jejich obálky... pokud bude tento odpovídat známkám nevyzvednutým dle předchozího rčního období, bude odběr zrušen.

Známky těchto členů vám na zářijové burze budou nabídnuty.

V případě, že by se snad dostavil někdo z členů, kteří se na burze již delší dobu neobjevili, budou mu známky zaslány na adresu, kterou uvede či budou doneseny na burzu, ke ktré přislíbí účast.
Pokud bude překlenuto časové období, je možné, že tím, že známky budou vyjmty z jeho obálky a budou nabídnuty ostaním členům, o své známky přijde.

Bohužel jsem takto donucen ve vztahu ke znepokojivé situaci, že někteří člnové si známky již dlouho nevyzvedli a není jakákoliv možnost se s těmito členy spojit.
Jak jsem psal ve včerejším příspěvku... abychom pokryli tisíci korunový obsah obálky, kterou si někteý člen z nějakého důvodu dlouhou dobu nevyvedl, musíme "udat" mezi ostatní členy známky v hodnotě 16 666 Kč, abychom tuto ztrátu pokryli.

Věřte mi, že u některých členů jde o vysoké několikatisícové částky, které jsou způsobeny velkým množstvím objednaných kusů od každé emise či velkým množstvím rozmanitosti materiálu (přepážkové listy, zadeskované známkové ročníky atd.)

Za svou osobu věřím, že celou záležitost musí každý rozumný člověk pochopit a že se ze strany klubu (respetive z mojí strany) nejedná o agresivní či nárokově přemrštěný nárok.


Není lepší termín zvolit tento krok, protože po malé burze budou odeslány závazné objednávky známek na říští pololetí.