DŮLEŽITÉ: Změna novinkáře!!!

30.08.2018

Vážení přátelé,

asi největší letní změnou, co se dění v klubu týče, je změna na pozici novinkáře. Na základě rozšířených pracovních povinností jsem byl nucen dne 02. 08. 2018 oznámit složení této funkce.

Předseda klubu, pan Osoba, během velmi krátké doby obstaral náhradu za mou osobu a novým novinkářem se stává pan Václav Jeřábek, který ochotně nabídl svou pomoc (poznámka: kontakt na pana Jeřábka naleznete v sekci KONTAKTY). 

Nutno říci, že pan Jeřábek se dozajista neobejde bez vaší pomoci a (alespoň zpočátku) bez vašeho pochopení (stejně jako já), jelikož jako každé řemeslo, i zájmovou funkci novinkáře si je zapotřebí, jak se říká, "ohmatat".

Udělalo se vše proto, aby byla tato změna pro vás, odběratele novinek, co nejméně citelná, avšak dá se předpokládat, že i pan Jeřábek postupem času bude aplikovat své postupy, které se vykonávání jeho zodpovědné pozice budou zamlouvat nejlépe.

Jako velké plus mohu uvést, že pan Jeřábek hodlá ustanovit pravidelné termíny, kdy si budete moci vyzvednout známky v Galerii U Andělíčka tak, jak jste původně byli zvyklí, než jsem začal vykonávat pozici novinkáře já. Za mého působení toto bohužel nebylo možné, jelikož nejsem z Plzně. Pan Jeřábek známky převzal k dnešnímu dni a tudíž je pochopitelné, že termíny možného vyzvedávání v Galerii U Andělíčka do budoucna teprve upřesní. Zcela jistě to nebude možné do doby konání zářijové burzy. Pokud si v Galerii navíc vyberete nějaký pěkný obraz, kterých je tam nespočet, budete vítáni dvakrát :-)

Bohužel, vzhledem k tomu, že stav úspor klubu je tristní, bude nutné situaci radikálně řešit. Pro vysvětlení je důležité uvést několik věcí. Výrazným způsobem se zhoršila situace nejen vyzvedávání novinek, ale také i stran obyčejného zaplacení členkých příspěvků. Samozřejmě ne u všech členů, ale i kdyby se jednalo o několik málo jednotlivců, je podstatné, že tato pokleslá morálka má zásadní vliv na fungování klubu a (a teď to myslím smrtelně vážně) ZÁVAŽNÝM způsobem ohrožuje jeho další existenci.

Již jednou jste si mohli přečíst, že aby klub vydělal na své fungování 1.000 Kč v rámci novinkové služby, musí být odebrány známky za více než 16.000 korun!!! To by fungovalo, pokud by si členové skutečně své známky vyzvedávali, ale vždy se najde někdo (či někteří), kdo z neuvedeného důvodu, bez jakékoliv omluvy, přestane známky odebírat a jeho obálka se plní, a plní se z toho důvodu, že námi zaslaná objednávka je na celé pololetí ZÁVAZNÁ a nelze ponižovat počet objednaného materiálu!!! Když k tomu připočteme, že se nominále známek neustále zvyšuje (za poslední tři roky dokonce katastroficky), je tedy nutné stále větších obnosů, které je zapotřebí do tohoto kolotoče vložit!!! 
Situace začala být už tak vážná, že několik zásilek bylo nutné zafinancovat ze soukromých prostředků jednoho z členů, kterému budiž vzdána čest, ale kterého jménem změrně nebudu uvádět (pokud bude chtít, řekne to sám).
Dám ruku do ohně za to, že ti, kteří čtou tyto řádky nejsou strůjci problému, protože se o dění v klubu zajímají a aktivně si své známky vyzvedávají, ale i my se budeme muset podrobit některým budoucí změnám, pokud nám samozřejmě na klubu, který má v příštím roce oslavit 100. výročí od svého založení, záleží.

Bude citelně zpřísněn režim sledování platební morálky členů. Tomu bude předcházet zcela nová evidence napříč členskou základnou, protože tato není aktuální (sami někteří z vás posoudí, zda v případě přestěhování nahlásili tuto změnu v klubu). Patrně dojde i k vyžádání peněžité zálohy na objednaný materiál. Samozřejmostí je pak rovněž předložení členské legitimace, které bude nedílnou součástí během vydávání námi objednaných známek.

Věřím tomu, že aktivní členové nebudou mít s touto změnou jakýkoliv problém a jistě pochopí, že právě tyto změny bezpečně vyřadí ty, kteří přivedli klub do míst, kde je skutečně smutné jej vidět. 
Nutno dodat, že zavedení nových pravidel jest... řekněme... určitými "podmínkami", za kterých je pan Jeřábek ochoten zodpovědnou funkci novinkáře vykonávat. A není třeba se tomu divit, jelikož pokud klub nemá dostatečný obnos na úhradu doručených známek, jsou tyto pohledávky ČP tranformovány na kompetentní osoby ve vedení klubu. A hlavu na špalek za to, že někteří neumí říci: "už známky odebírat nebudu", by položil málokdo z nás, možná nikdo.

Ještě bych rád dodal, že celý nový organizační systém bude v blízké době upřesněn na základě rozhodnutí vedení klubu, včetně potřeb pana Jeřábka.

Přátelé, nezkazili jsme si to sami... zkazili nám to ONI. 

Co se týče mé osoby, na mém dalším působení v klubu se nic nemění, pouze z časových důvodů nemohu vykonávat pozici novinkáře. I nadále budu spravovat tyto stránky, i nadále se budu podílet na přípravě burz a i nadále se budu snažit pomáhat klubu tak, aby roky 2018 ani 2019 nebyly jeho poslední. A samozřejmě vám budu v případě vaší potřeby nadále k dispozici.