Důležité oznámení - červnové novinky

14.06.2017

Vážení členové našeho klubu,

dovolte mi, abych vás informoval, že do dnešního dne nám nebyly zaslány novinky, které vycházely minulý týden a do malé burzy zcela jistě nebudou doručeny. Tyto známky budou k řádnému vyzvednutí na první burze druhého poleltí v měsíci říjnu.

Nemusíte se tedy o své známky obávat.

Důvody, na jejichž základě dosud nebyly známky řádně doručeny, budou zveřejněny pravděpodobně během zítřka (15. 06. 2017), jelikož  se jedná o věc poměrně rozsáhlou, avšak ve vztahu k fungování klubu zcela nepodstatnou.

Děkuji vám jménem klubu za pochopení.