Burzy - změny

05.01.2019

Vážení členové a přátelé filatelie,

jistě jste si povšimli některých změn, které proběhly v loňském roce. Tou asi nejvíce zásadní byla změna novinkáře a zavedení nových postupů pro účely fungování novinkové služby.

Jistá změna nás čeká i v roce letošním a týká se zejména organizace pořádání burz. Dosud jste byli zvyklí na pořádání šesti burz v prvním pololetí (dvě velké  čtyři malé).
Nově budou pořádány pouze velké burzy, ovšem ve větším množství, než doposud. Zda a hlavně jak se tento systém osvědčí zjistíme po tomto pololetí. 
Důvodem ke zrušení malých burz byla jejich malá návštěvnost na straně jedné a zároveň jejich neefiktivita, jelikož se jednalo z velké části o výdaj za pronájem, který byl roven výši pronájmu velké burzy, ovšem návratnost financí z těchto (řekněme spíše schůzek, než burz), byla téměř nulová.

V souvislosti s tímto faktem důrazně žádáme, aby zájemci o stoly včas zasílali informace o tom, že se z jakýchkoliv důvodů nakonec na burzu nedostaví. 
Před velkou burzou (vždy den před konáním) několik členů vždy chodí připravit prostory. Tato příprava se skládá s manipulací se všemi stoly, které v prostorách vidíte a k těmto stolům jsou navíc snášeny stoly z patra výše, jelikož jich je v prostorech konání nedostatek. 
Pokud tedy víte, že na burzu nedorazíte, budeme rádi, když třebas šest stolů nebudeme muset nosit dolů a nahoru zcela zbytečně.
Ano, pokud někomu ráno před burzou nenastartuje auto, je to skutečnost, se kterou těžko něco nadělá, ale někteří zájemci o pronájem stolů takto začínají činit s železnou pravidelností.